Systemy informacyjne w EZE/OZE- oceny końcowe oraz braki zaliczeń

Wyniki z I terminu projektów są wpisane w Wirtualnym Dziekanacie. Osoby, które nie spełniły warunków uzyskania zaliczenia (nieobecności): 268572- 2 nieobecności nieusprawiedliwione do dnia 01.06.2017 268579- 2 nieobecności nieusprawiedliwione do dnia 01.06.2017 265371 – 4 nieobecności nieusprawiedliwione do dnia 01.06.2017 … Kontynuuj