Statystyka termin 1 – 20.01.2019

nieobecności teoria suma praktyka Ocena końcowa ćwiczenia Ocena końcowa
1 304096 0 3.5 8
2 304114 1 2.5 22 3.5
3 304116 1 5 25 4 4
4 300413 1 8 18 3 3.5
5 304117 0 6 29 4.5 4.5
6 304118 0 2 21 3.5
7 304119 1 3 18 3
8 304120 1 6 34 5 5
9 304122 0 3 18 3
10 304123 0 3 26 4
11 304126 0 3.5 27 4
12 304130 1 4 26 4
13 304131 1 5 22 3.5 3.5
O.K. 0.7*suma_pr+0.3*teoria obie składowe przeliczone na 100%