Zajęcia w formie e-learningu

Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) zostały przeniesione na platformę UPEL. Studenci są proszeni o zapisanie się na odpowiednie kursy w zasobach wydziałowych (WGGIOŚ). Obecność z ćwiczeń przyznana jest na podstawie wysłanych rozwiązań obowiązujących w danym tygodniu. Na platformie UPEL materiały zostały poszerzone o wskazówki ułatwiające rozwiązanie zadań.