moje zdjęcie

Curriculum Vitae

CV w formacie PDF

Wykształcenie

2011-2012
Studia podyplomowe: Inżynieria oprogramowania- Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH Kraków
2009-2010
Studia podyplomowe: Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych- UE Kraków i Statsoft
05.03.2012
Obrona rozprawy doktorskiej
2007-2011
Studia Doktoranckie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Kraków.
Temat pracy doktorskiej: Predykcja wartości parametrów dopływu ścieków do oczyszczalni
2002-2007
Studia magisterskie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Kraków.
Kierunek : Ochrona Środowiska, specjalność: Ochrona Przyrody Nieożywionej.
Temat pracy magisterskiej: Ocena dostosowania miejskich oczyszczalni Ścieków z obszaru Polski południowo-wschodniej do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
2004-2006
Studium Pedagogiczne, AGH Kraków

Doświadczenie zawodowe

09.2012 – obecnie
Adiunkt w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, WGGiOŚ, AGH Kraków
10.2011 – 09.2012
Asystent w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, WGGiOŚ, AGH Kraków
01.2007 – 09.2007
Donneley Kraków

Osiągnięcia

Zdobycie Małopolskiego Stypendium dla Doktorantów „DOCTUS”,
Małopolskie Stypendium Doktoranckie

Dodatkowe umiejętności

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, certyfikat TELC B2,
  • podstawowa znajomość języka hiszpańskiego,
  • prowadzenie badań laboratoryjnych z zakresu ochrony środowiska,
  • pobieranie próbek środowiskowych,
  • znajomość HTML,XHTML oraz CSS, SQL, R, Python
  • prawo jazdy kategorii B.