Witam na mojej stronie.

Jestem adiunktem w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Prowadzę zajęcia z zastosowań informatyki w naukach o Ziemi oraz metod statystycznych i data-minigowych. W pracy naukowej staram się łączyć dziedziny: informatykę, data science, statystykę oraz ochronę środowiska.

Konsultacje

MS Teams: konsultacje w sesji jesiennej są ustalane indywidualnie. Proszę o kontakt e-mail w celu ustalenia formy i terminu konsultacji.

Istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu konsultacji (kontakt e-mail).

Aktualny kod konsultacji: fkgb5r4

Informacje dla I roku: Informacje organizacyjne dla I roku kierunków Geoinformatyka i Inżynieria i Analiza Danych (Data Science)