2021

 1. Changes in leachability of selected elements and chemical compounds in residues from municipal waste incineration plants / Barbara BIELOWICZ, Monika CHUCHRO, Radosław JĘDRUSIAK, Katarzyna WĄTOR // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 3 art. no. 771, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-01. — R. Jędrusiak – dod. afiliacja: Krakowski Holding Komunalny, S.A. w Krakowie. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/3/771/pdf

2020

 1. Extreme growth reaction of larch (Larixdecidua Mill.) from the Polish Sudetes and Carpathians: spatial distribution and climate impact / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO, Tomasz DANEK // Trees ; ISSN 0931-1890. — 2021 vol. 35 iss. 1, s. 211–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-21. — tekst: https://link-1springer-1com-14sbzrd5q00cc.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007/s00468-020-02029-z.pdf
 2. Synergy of parameters determining the optimal properties of coal as a natural sorbent / Katarzyna Godyń, Barbara Dutka, Monika CHUCHRO, Mariusz MŁYNARCZUK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 1967, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/1967/pdf

2019

 1. Selection of optimal gridded dataset for application in Polish Sudetes Mountains / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 221, art. no. 012120, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-04. — World Multidisciplinary Eart Science Symposium (WMESS 2018) : 3–7 September 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience-1iop-1org-1ickguhdd00cf.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/10.1088/1755-1315/221/1/012120/pdf
 2. Temporal variations in tree-ring growth response to climate of European larch \emph ({Larix decidua} Mill.): an example from Sudets, Poland / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 221, art. no. 012117, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-04. — World Multidisciplinary Eart Science Symposium (WMESS 2018) : 3–7 September 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience-1iop-1org-1ickguhdd00cf.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/10.1088/1755-1315/221/1/012117/pdf

2018

 1. Tree-ring growth of larch (\emph{Larix decidua} Mill.) in the Polish Sudetes – the influence of altitude and site-related factors on the climate-growth relationship / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO, Adam WALANUS // Forests [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1999-4907. — 2018 vol. 9 iss. 11, art. no. 663, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1999-4907/9/11/663/pdf
 2. Selection of optimal gridded dataset for application in Polish Sudetes Mountains / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: WMESS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 03–07 September 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [282]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM
 3. Temporal variations in tree-ring growth response to climate of European larch (\emph{Larix Decidua Mill.}): an example from Sudetes, Poland / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO // W: WMESS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 03–07 September 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [275]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

2017

 1. Variability in larch (Larix Decidua Mill.) tree-ring growth response to climate in the Polish Carpathian Mountains / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO, Adam WALANUS // Forests [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; 2017 vol. 8 iss. 10, s. 1–22. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-21. — tekst: http://www-1mdpi-1com-1000032oq0cf7.wbg2.bg.agh.edu.pl/1999-4907/8/10/354/pdf
 2. Reducing flood risk using Computer System for Monitoring River Embankments — Wykorzystanie Informatycznego Systemu Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych w ograniczaniu zagrożeń powodziowych / Monika CHUCHRO, Anna FRANCZYK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources; 2017 vol. 28 no. 3, s. 11–16. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — tekst: https://goo.gl/zR5ngz
 3. Optimal selection of numerical models for flood embankment pore pressure and temperature data / Monika CHUCHRO, Maciej DWORNIK, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // Computer Science ;  2017 vol. 18 no. 4, s. 399–414. — Bibliogr. s. 412–413, Abstr.
 4. Limits of colour perception in the context of minimum dimensions in digital cartography / Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA, Monika CHUCHRO, Tadeusz CHROBAK // ISPRS International Journal of Geo-Information ; 2017 vol. 6 iss. 9 art. no. 276, s. 1–20. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-01. — tekst: http://www-1mdpi-1com-10000327v00fa.wbg2.bg.agh.edu.pl/2220-9964/6/9/276/pdf
 5. Intra-site variation in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from Polish Carpathians Mountains / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17’th international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704), pp. 877–884
 6. Applicability of gridded climate data in tree-ring studies of larch from southern part of Poland / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17’th international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM), pp. 717–725
 7. Detection of potential anomalies in flood embankment / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Environmental Engineering – V editors: M. Pawłowska and L. Pawłowski pp.33-42, 2017 CRC Press

 

2016

 1. Sygnał dendroklimatyczny w sekwencjach przyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO //Studia i Materiały CEPL w Rogowie – R. 18. Zeszyt 48 / 3 / 2016. s. 35-42
 2. Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowym / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.
 3. Wykrywanie zdarzeń w szeregach czasowych z wykorzystaniem języka R  / Anna Duda, Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych, [T.] 23 = The computer-aided scientific research / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2016. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 222). — ISBN: 978-83-7374-93-8. — S. 129–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Summ.
 4. Department of Geoinformatics and Applied Computer Science / Monika CHUCHRO, Andrzej LEŚNIAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 249–251

 

2015

 1. Zastosowanie metod statystycznych i eksploracji danych do porównania stanowisk modrzewia (Larix decidua Mill.) z obszaru południowej Polski / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych, [T.] 22 = The computer-aided scientific research / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 221). — ISBN: 978-83-7374-091-4. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.
 2. Wykorzystanie metod regresyjnych do przewidywania ruchu na stronach WWW  / Mateusz Kozieł, Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych, [T.] 22 = The computer-aided scientific research / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 221). — ISBN: 978-83-7374-091-4. — S. 195–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz., Summ
 3. Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowym / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.
 4. A decision support system for emergency flood embankment stability / Magdalena HABRAT, Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Andrzej LEŚNIAK // Procedia Computer Science ; ISSN 1877-0509. — 2015 vol. 51, s. 2957–2961. — Bibliogr. s. 2961, Abstr.. — ICCS 2015 : International Conference on Computational Science : Computational Science at the Gates of Nature : 1–3 June 2015, Reykjavík, Iceland.
 5. A proposal of hybrid spatial indexing for addressing the measurement points in monitoring sensor networks /Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWKI, Anna PIĘTA, Andrzej LEŚNIAK // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. —(Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 521). — ISBN: 978-3-319-18421-0 ; e-ISBN: 978-3-319-18422-7. — S. 437–447. — Abstr.

 

Starsze publikacje:

 1. A model of a system for stream data storage and analysis dedicated to sensor networks of embankment monitoring / Anna PIĘTA, Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 13th IFIP TC8 international conference, CISIM 2014 : Ho Chi Minh City, Vietnam, November 5–7, 2014 : proceedings / eds. Khalid Saaed, Václav Snášel. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8838). — S. 514–525
 2. A concept of time windows length selection in stream databases in the context of sensor networks monitoring / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Anna PIĘTA, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: New trends in database and information systems II : selected papers of the 18th East European conference on Advances in databases and information systems and associated satellite events, ADBIS 2014 Ohrid, Macedonia, September 7–10, 2014 : proceedings II / ed. Nick Bassiliades [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 312).  — S. 173–183.
 3. Using data mining techniques for diagnostic of virtual systems under control of KVM / Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI, Tomasz DANEK // W: Emerging trends in computing, informatics, systems sciences, and engineering : [CISSE 2010 : International joint conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering] / eds. Tarek Sobh, Khaled Elleithy. — New York : Springer, cop. 2013. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 151). — S. 1011–1022
 4. Koncepcja i opracowanie geoportalu AGH — The concept and development of AGH / Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian KOZIOŁ, Monika CHUCHRO // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 3, s. 79–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.
 5. Prediction of biogas production in separate digesters chambers from wastewater treatment plant / CHUCHRO Monika // Polish Journal of Environmental Studies;  2012 vol. 21 no. 5A s. 31–35.
 6. Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danych / Monika CHUCHRO // Studia Informatica. — Tyt. poprz. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka vol. 32 no. 2A s. 417–428.
 7. Application od data mining methods in time series analysis / M. CHUCHRO // Mineralia Slovaca  Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník s. 60. —Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010
 8. Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko; 2011 vol. 6 no. 1 suppl. s. 199–206.
 9. Porównanie wybranych metod predykcji szeregów czasowych natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni za pomocą błędów prognoz ex-post / Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych [Cz.] 18 Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. S. 51–59.
 10. Sum of biogas production on wastewater treatment plant analysis  /M. CHUCHRO // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník s. 174. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011
 11. 2D graphical analysis of wastewater influent capacity time series / Monika CHUCHRO, Maciej DWORNIK // World Academy of Science, Engineering and Technology ; 2011 R. 7 iss. 77 s. 391–394.  World Academy of Science, Engineering and Technology Conference
 12. The structure of influent time series in wastewater treatment plants / M. CHUCHRO // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. S. 167–172.
 13. Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków / Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI // Studia Informatica. — Tyt. poprz. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; 2010 vol. 31 no. 2B s. 347–358
 14. The Machowskie lake: quality and development of basin / M. CHUCHRO, M. MANECKI// Mineralia Slovaca. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník s. 261–262. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl’any 2008, 3.–6.4.2008
 15. Analiza stanu czystości i możliwości zagospodarowania zbiornika machowskiego – wyniki wstępne  / Monika CHUCHRO, Maciej MANECKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008.