Kolokwium Systemy Informatyczne 17.04.2020

Poprawione kolokwia dostępne na platformie UPEL.