Prowadzone prace magisterskie:

 

1. Ocena skuteczności procesu oczyszczania ścieków w wybranej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem metod eksploracji danych.

2. Analiza i modelowanie wybranych procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń EŹE z wykorzystaniem języka R.

 

 

Prowadzone projekty inżynierskie:

1. Analiza zmienności odwiedzin na wybranej stronie www z wykorzystaniem Google Analitics i pakietu R.

2. Aplikacja do wizualizacji szeregów czasowych z wykorzystaniem języka R.

3. Interaktywna mapa zasięgu wybranych powodzi w Polsce.

 

 

 

Zrealizowane prace magisterskie:

1. Modelowanie i predykcja zmienności czasowej produkcji biogazu w wybranych komunalnych oczyszczalniach ścieków

2. Analiza prognostyczna rozwoju biogazowni w Polsce do 2030r.

3. Prognozowanie mocy i energii pozyskiwanej z wiatru z  wybranego obszaru

4. Pozyskiwanie biogazu z odpadów oraz z procesu oczyszczania ścieków na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania obiektów oczyszczalni ścieków lub wysypiska.

5. Prognozowanie zmienności ruchu na stronach www

6. Analiza ruchu na stronie z wykorzystaniem metod eksploracji danych wraz z prognozowaniem zmian pozycji w wyszukiwarce Google dla wybranej strony www.

7. Detekcja zdarzeń w szeregach czasowych z wykorzystaniem metod eksploracji danych.

8. Analiza efektywności oczyszczania ścieków wybranej oczyszczalni ścieków.

 

Zrealizowane projekty inżynierskie:

1. Przydomowe biogazownie – analiza technologii i ocena możliwości zastosowania w Polsce.

2. Utworzenie bazy danych do gromadzenia, wyszukiwania i wizualizacji szeregów czasowych pod kątem określonych analiz statystycznych i data-miningowych.

3. Przygotowanie portalu do nauki i testowania wiedzy dotyczącej geometrii i grafiki wykreślnej z wizualizacją 3D.

4. Program do automatycznego przygotowania danych do analiz statystycznych i eksploracji danych.

5. Strona www do testowania wiedzy z relacyjnych baz danych.

6. Zastosowanie nierelacyjnej bazy danych w aplikacji webowej