II termin IO 24.06

293126- 34 dalej brak oceny jakości modeli, ich predykcji, 2 model nieprawidłowy 293081- 50- 3.0


I termin- 18.06 OBD

pkt ok 287056 79 4 239095 94 5 287061 87 5 279421 63 3.5 277564 80 4.5 277388 53 3 287080 96 5 277414 68 4 277400 77 4.5 260555 50 3 287072 68 4 287046 79 4.5 275107 94 … Kontynuuj