II termin IO 24.06

293126- 34 dalej brak oceny jakości modeli, ich predykcji, 2 model nieprawidłowy 293081- 50- 3.0


I termin- 18.06 OBD

pkt ok 287056 79 4 239095 94 5 287061 87 5 279421 63 3.5 277564 80 4.5 277388 53 3 287080 96 5 277414 68 4 277400 77 4.5 260555 50 3 287072 68 4 287046 79 4.5 275107 94 … Kontynuuj


Wyniki I termin DM dla IO pkt/100

280051 286116 59 293109 50 278679 267561 75 293113 286127 65 293115 50 286234 284310 293123 50 294317 50 293126 25 brak analizy danych, brak opisu modeli ich jakości, porównania, brak wniosków 286072 60 293128 53 293081 293083 74 285952 … Kontynuuj