EZE 2 termin

277902-29 277897-30 277916-32 277918-19- 2 modele niepoprawne, brak pełnej oceny modelu i reszt, brak prognoz i oceny prognoz, brak porównania modeli 281022- 16- 2 modele niepoprawne, w tym regresja nieistotna statystycznie, brak oceny jakości modeli, brak oceny jakości reszt, brak … Kontynuuj


Wyniki I termin OBD

nr albumu Liczba pkt 277411 78 277416 85 267513 50 277428 85 277426 84 277703 50 254772 72 281044 71


Wyniki I termin IO

Nr albumu Pkt CS1 286091 91 286084 65 286128 52 286108 71 286085 82 286131 62 286086 63 286106 66.5 286089 92 286107 20 286088 50 286103 70 286095 53


15.06.2018 Eksploracja danych

W dniu 14.06.2018 ćwiczenia e-learningowe. Tutorial do wykonania zostanie umieszczony jutro na stronie przedmiotu. Wykonane zadania proszę o przesłanie do kolejnych zajęć. W przypadku pytań proszę o kontakt e-mail.