Konsultacje 14.10.2018

W dniu 14.10.2018 konsultacje mogą być opóźnione, w związku z zebraniem Katedry. Proszę poczekać.


Konsultacje

W sesji jesiennej konsultacje odbędą się w środę 12.09.2018, 14.30-15.30 w pokoju 315.


OBD – II termin-uzupełnione 09.07.2018

273426-51 pkt 277389- 50 pkt 262137- 52 pkt 273423- 23 pkt- brak oceny jakości modelu, brak oceny jakości reszt, brak omówienia modeli. 267620- 53 pkt braki we wszystkich projektach- brak oceny reszt modeli.  


EZE 2 termin

277902-29 277897-30 277916-32 277918-19- 2 modele niepoprawne, brak pełnej oceny modelu i reszt, brak prognoz i oceny prognoz, brak porównania modeli 281022- 16- 2 modele niepoprawne, w tym regresja nieistotna statystycznie, brak oceny jakości modeli, brak oceny jakości reszt, brak … Kontynuuj


Wyniki I termin OBD

nr albumu Liczba pkt 277411 78 277416 85 267513 50 277428 85 277426 84 277703 50 254772 72 281044 71