Zajęcia DM dla Informatyki Stosowanej- grupa 1

Zajęcia z Data mining dla grupy 1 z dnia 20.11.2015, odbędą się dnia 19.11.2015 o godzinie 18.00 w sali 219. Osoby, którym godzina nie odpowiada, mogą przyjść na wcześniejszą grupę- na godzinę 16.00 w sali 219.


W dniach 21-23.10.2015 zajęcia odwołane

W dniach 21-23.10.2015 nie odbędą się zajęcia z powodu uczestnictwa w konferencji naukowej. Zajęcia zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z starostami poszczególnych grup.