Inteligencja obliczeniowa

Wykład plan

 1. Wykład 5. Sieci neuronowe- wprowadzenie
 2. Wykład 6. Sieci neuronowe- wybrane sieci neuronowe
 3. Wykład 7. Sieci neuronowe- wybrane sieci neuronowe
 4. Wykład 8. Algorytmy genetyczne- wprowadzenie

Wykład materiały

Ćwiczenia plan

 1. Ćwiczenia 5. Sieć neuronowa MLP
 2. Ćwiczenia 6. Sieć neuronowa Kohonena
 3. Ćwiczenia 7. Algorytmy genetyczne
 4. Ćwiczenia 8. Case study dla danych rzeczywistych

Ćwiczenia materiały

Informacje ogólne

 • Udział w wykładzie jest nieobowiązkowy.
 • Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy.
 • W przypadku nieobecności na ćwiczeniach należy wykonać sprawozdanie i oddać je na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 • Case Study jest oceniany, jako ocena procentowa 0-100%, przy czym zaliczenie jest od 50%, ocena ta wchodzi w skład oceny końcowej z ćwiczeń.
 • Hasło do plików zostanie podane na 1 zajęciach.

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne:

 • 2 bloki zajęć,
 • ćwiczenia obowiązkowe,
 • zaliczenie bloku zajęć: 2 zajęcia- ostatnie 45 minut (kolokwium lub projekt zaliczeniowy)