Termin II Multimedia i prezentacja danych

Nr albumu – ocena II termin ; ocena końcowa

299025 – 4,5 ; 3.0

299053- 5,5 ; 3.0

299024- 5,0 ; 3.0