Zajęcia odbywają się w sposób zdalny na platformie Microsoft Teams Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Zapis na kurs Data Mining wymaga podania hasła, starosta grupy jest proszony o kontakt.

Zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz ćwiczeń projektowych.

Wykład oraz ćwiczenia odbywać się będą w trybie synchronicznym.

Godziny zajęć oraz podział na grupy zostaną uzgodnione w trakcie 1 zajęć online.

Materiały do zajęć z rozbudowanymi objaśnieniami będą umieszczane na platformie Microsoft Teams.

Wykłady

1. Data mining, dane

2. Preprocessing, analiza danych

3. Modele regresyjne

4. Modele klasyfikacyjne

5. Modele analizy skupień

6. Sieci neuronowe

7. Powtórzenie materiału

Ćwiczenia

1. R podstawy

2. R podstawy, Jupiter notebook

3. Import danych, preprocessing

4. Analiza danych

5. Pierwszy model regresyjny

6. Modele regresyjne

7. Modele klasyfikacyjne

8. Modele klasyfikacyjne 2

9. Modele klasteryzacyjne

10. Case study

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

  • Udział w wykładach jest nieobowiązkowy.
  • Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy (możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). 
  • Na ćwiczeniach obowiązują zagadnienia z wykładów.
  • Frekwencja równa lub niższa niż 50% na ćwiczeniach oznacza brak uzyskania zaliczenia.
  • Z części ćwiczeń będzie wymagane wykonanie sprawozdania (sprawozdanie może być wykonane w grupach dwuosobowych.
  • Ocena końcowa z ćwiczeń składa się z kartkówek teoretycznych, sprawozdań oraz projektu praktycznego. 80% CS+20% kartkówki i sprawozdania+5% aktywność (obecności, aktywność na ćwiczeniach). Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy zdobyć minimum 50% punktów z CS oraz minimum 50% punktów z całości zajęć.
  • CS może być w postaci kolokwium lub projektu (zależy od pracy Studentów w trakcie semestru)
  • Oddanie projektu do końca semestru- I termin oceny z ćwiczeń, w głównej części sesji egzaminacyjnej- II termin, w części poprawkowej sesji- III termin.
  • Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.
  • Więcej informacji będzie podanych na ćwiczeniach oraz wykładach.

Materiały historyczne: