Zajęcia odbywają się w sposób zdalny na platformie UPEL AGH wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Zapis na kurs wymaga podania hasła, starosta grupy jest proszony o kontakt.

Zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz ćwiczeń projektowych.

Wykład oraz ćwiczenia odbywać się będą w trybie synchronicznym.

Godziny zajęć oraz podział na grupy zostaną uzgodnione w trakcie 1 wykładu online.

Materiały do zajęć z rozbudowanymi objaśnieniami będą umieszczane na platformie UPEL oraz na stronie WWW.

 

Wykłady:

1. Wykład wprowadzający. R podstawy

2. Język R

3. Programowanie w R

4. Preprocessing w R

5. Wizualizacja danych

6. Pakiety do wizualizacji danych.

 

Ćwiczenia:

1. R Studio, R podstawy

2. R podstawy

3. R programowanie

4. R programowanie

5. Preprocessing danych: cars

6. Praca z datami i plikami

7. Import i eksport danych

8. Pakiet graphics

9. Pakiet ggplot2- cz1

10.Pakiet ggplot2-cz2

11. Pakiet lattice

12. Pakiet iplot

14-15. Projekt zaliczeniowy

 

 

Zasady uzyskania zaliczenia z przedmiotu:

  • Udział w wykładach jest nieobowiązkowy.
  • Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy (możliwa jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona). Obecność przyznawana jest na podstawie zaliczenia oddanego sprawozdania z zajęć (sprawozdanie można wykonywać w grupie 2 osobowej) i uzyskania z niego min 50 %. W przypadku dostanie kilku sprawozdań o tej samej treści, wszystkie osoby uzyskują nieobecność z zajęć.
  • Na ćwiczeniach obowiązują zagadnienia z wykładów.
  • Frekwencja równa lub niższa niż 50% na ćwiczeniach oznacza brak uzyskania zaliczenia
  • Ocena końcowa składa się z kartkówek teoretycznych oraz projektu praktycznego. 80% CS+20% kartkówki+5% aktywność(obecności, aktywność na ćwiczeniach). Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy zdobyć minimum 50% punktów z CS oraz minimum 50% punktów z całości zajęć.
  • CS może być w postaci kolokwium lub projektu (zależy od pracy Studentów w trakcie semestru)
  • Oddanie projektu do końca semestru- I termin oceny końcowej, w pierwszym tygodniu sesji- II termin oceny końcowej, w drugim tygodniu sesji- III termin oceny końcowej.
  • Ocena końcowa jest oceną procentową zgodną z Regulaminem Studiów.
  • Więcej informacji będzie podanych na ćwiczeniach oraz wykładach