UPEL

16.03-22.03:

ćwiczenia 5:  Statystyki opisowe danych, wizualizacje: ads_cw4

23.03-29.03:

wykład: Badanie okresowości danych- ADS_w3

ćwiczenia 6: Analiza danych: ads_cw5

30.03-05.04:

ćwiczenia 7: Analiza okresowości danych: ads_cw6

06.04-19.04:

wykład: Badanie zależności między zmiennymi: ADS_w4

ćwiczenia 8-9: Korelacje: ads_cw7

20.04-26.04:

projekt zaliczeniowy 1: ads_cw8

27.04-03.05:

wykład: Aproksymacja liniowa i nieliniowa: ADS_w5

ćwiczenia 10: Aproksymacja liniowa i nieliniowa: ads_10cw

04.05-10.05:

ćwiczenia 11: Aproksymacja liniowa i nieliniowa 2: ads_11cw

11.05-17.05:

wykład: Analiza danych niestacjonarnych: ads_w6

ćwiczenia 12:  Modele niestacjonarne: ads_12cw

18.05- 02.06:

Case study- czas pracy 12-15h: case_study2

Egzamin

 

 

Wykład

1. Dane środowiskowe-ADS_w1

2. Korekta danych środowiskowych, interpolacja- ADS_w2

3. Badanie okresowości danych- ADS_w3

4. Korelacja, korelacja wzajemna i autokorelacja

5. Aproksymacja liniowa i nieliniowa

6. Analiza danych niestacjonarnych

7. Case study / Egzamin

 

Ćwiczenia

1. Informacje ogólne

2. Wprowadzenie do programu Statistica- ads_cw1

3. Wyszukiwanie informacji o danych- ads_cw2

4. Korekta danych środowiskowych- ads_cw3 , ads_3cw_tutorial

Zajęcia odbywają się na platformie UPEL AGH:

5. Statystyki opisowe danych, wizualizacje: ads_cw4

6. Badanie okresowości danych: ads_5cw

7. Korelacje

8.  Case Study- praca w grupach

9. Aproksymacja liniowa i nieliniowa

10. Ocena jakości aproksymacji

11. Analiza danych niestacjonarnych

12-15. Case Study- praca samodzielna

 

Informacje ogólne

Udział w wykładach nie jest obowiązkowy. Wykład trwa 80 min, 10 min czas na pytania studentów. Wiedza z wykładu jest potrzebna w trakcie ćwiczeń praktycznych. Hasło do wykładów i ćwiczeń zostanie podane na 1 zajęciach w semestrze.

 

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy. Można mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną. Student ma obowiązek w własnym zakresie nadrobić materiał z zajęć, na których miał nieobecność, a prowadzący zajęcia może skontrolować nadrobienie materiału w postaci odpowiedzi ustnej lub przedstawienia rozwiązań zadań.

Aby uzyskać zaliczenie z zajęć należy mieć min 51% obecności na zajęciach oraz uzyskać minimum 50% możliwych do uzyskania punktów w trakcie semestru oraz minimum 50% z każdego z Case Study. Case Study 1 – 40 pkt, Case Study 2- 60 pkt. W trakcie semestru możliwe są kartkówki – 5pkt każda. W takim przypadku ocena końcowa będzie oceną proporcjonalną wyliczaną w zależności od ilości kartkówek.

Case Study 1 i 2 są 3 terminy zaliczenia (podstawowy oraz 2 poprawkowe). Nie można poprawiać oceny pozytywnej.

Oceny z kartkówki nie można poprawić.

Pozostałe kwestie organizacyjne zostaną omówione na pierwszych zajęciach w semestrze.