1. Kolokwium:

2. Wykresy Excel: wykresy_zajecia_google doc_matlab

3. Wykresy Excel2, kolokwium 2.