Wyniki CS 3.12.2017

CS sprawdzone do dnia 03.12.2017

Max. punktów 95, zaliczenie 48 punktów

281044- 51 p

277416- 81 p

277418- 92 p

273432- 76 p