Wykład: Tech inf w OZE/EZE

W dniu 03.06.2019 wykład jest odwołany, zostanie on odrobiony 10.06 wraz z ostatnim wykładem w semestrze.