Systemy Informatyczne w EZE/OZE

Oceny końcowe osób, które pisały 2 kolokwium 12.06.2017 znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie.