Projekt z przedmiotu Systemy Informacyjne w EZE/OZE

Treść projektu i dane dla grupy OZE 1 znajdują się na stronie przedmiotu.