Ocena końcowa z Systemów Informacyjnych w EZE/OZE

Ocena końcowa grupy, która pisała kolokwium w dniu 06.06.2017 znajduje się w Wirtualnym dziekanacie.