OBD – II termin-uzupełnione 09.07.2018

273426-51 pkt

277389- 50 pkt

262137- 52 pkt

273423- 23 pkt- brak oceny jakości modelu, brak oceny jakości reszt, brak omówienia modeli.

267620- 53 pkt

braki we wszystkich projektach- brak oceny reszt modeli.