Konsultacje w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej

Konsultacje odbędą się w dniach:

19.06.2017 15.00-16.00

26.06.2017 15.00-16.00

w pokoju 315.

Kolejne terminy konsultacji zostaną wyznaczone na początku września.