II termin IO 24.06

293126- 34

dalej brak oceny jakości modeli, ich predykcji, 2 model nieprawidłowy

293081- 50- 3.0