II termin IO- 01.07.2019

278679 67
286234 58
284310 53
286107 14 niewłaściwe modele w stosunku do zadanego tematu projektu